Original Chapel Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené na těchto internetových stránkách poskytuje společnost Houtindustrie Schijndel. Slouží pouze pro všeobecnou informaci. Ačkoli se snažíme, aby tyto informace byly stále aktuální a správné, nečiníme žádná prohlášení ani záruky, pokud jde o úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost internetových stránek nebo informací, výrobků či služeb, které tyto internetové stránky za jakýmkoli účelem obsahují.

 

Autorská práva

Veškeré materiály umístěné na těchto internetových stránkách podléhají autorským právům, jejichž držitelem je společnost Houtindustrie Schijndel. Jakákoli reprodukce, přenos nebo opětovné zveřejnění kteréhokoli dokumentu nebo fotografie na těchto stránkách nebo jakékoli jejich části se výslovně zakazuje. Všechna ostatní práva vyhrazena.